VdS-Fachtagung

Fire Protection Systems

In cooperation with ROFMA – Asociația Română de Workplace și Facility Management
Supported by ARTS – Asociatia romana pentru tehnica de Securitate

VdS loss experiences and know-how in the field of loss prevention are reflected in the VdS rules and data sheets. The VdS set of rules fills the gaps in other technical rules or focuses on recently detected risks which are not yet covered in the standards or other technical documentation. International guidelines and standards as well as the globalization of markets have a growing impact on the design of fire extinguishing systems. Speakers from industry and fire protection organizations will present an overview on current technology and developments as well as numerous solutions that are taken from practical experience.

Experienţele şi know-how-ul organizaţiei VdS din sectorul prevenirii pierderilor sunt reflectate în regulile şi fişele tehnice VdS. Setul de reguli conceput de organizaţia VdS elimină lacunele din alte reguli tehnice şi se concentrează asupra riscurilor detectate recent, care nu sunt încă acoperite de standarde sau de alte documentaţii tehnice. Atât orientările şi standardele internaţionale, cât şi globalizarea pieţelor au un impact tot mai mare asupra proiectării sistemelor de stingere a incendiilor. Vorbitorii din organizaţiile care se încadrează în domeniul industriei şi protecţiei împotriva incendiilor vor prezenta o imagine de ansamblu asupra tehnologiei actuale şi a evoluţiilor, dar şi numeroase soluţii rezultate din practică.

These companies participate in the exhibition/Aceste companii participă la expoziție:

AQUASYS Technik GmbH
AVITECH Co. SRL
EEBC
Eurosprinkler 
FireDos
Fogtec
IWMA
Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH
pyronova
Rapidrop
Reliable Fire Sprinkler GmbH
ROFMA
Rolo
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel System Virotec
Schrack Seconet
Siemens AG
VdS/CFPA Europe
Victaulic
Viking Romania S.R.L.
Wagner Group GmbH
WILO România SRL

Zielgruppen

This VdS conference is a forum of information for planners, installers and users of fire extinguishing and fire detection and alarm systems as well as for fire engineers and fire officers in industry, administration and service providing companies, for the loss prevention officers of the insurance industry, fire brigades and authorities, for service providing companies of the facility management sector as well as for all parties dealing with matters of fire protection.

Această conferinţă a organizaţiei VdS este un forum de informaţii pentru proiectanţi, instalatori şi utilizatori ai sistemelor de stingere şi detectare a incendiilor şi a sistemelor de alarmă în caz de incendiu, dar şi pentru inginerii din domeniul pirotehnicii şi pentru personalul serviciului de pompieri, care activează în domeniul industrial, în companii de administrare, de furnizare de servicii, pentru agenţii de prevenire a pierderilor din industria asigurărilor, brigăzile de pompieri şi autorităţi, pentru companiile furnizoare de servicii din sectorul de gestionare a instalaţiilor, precum şi pentru oricine se ocupă de probleme de protecţie împotriva incendiilor.

Hinweise

Conference Languages

English and Romanian (simultaneous Translation).

Limbi de conferință

Engleză și Română (traducere simultană).

Get-together

April 14th 2021, 19.00-22.00 h, the exhibition can be visited during the evening event.

Get-together

Engleză și 14 aprilie 2021, 19.00 – 22.00, expoziția poate fi vizitată în cadrul evenimentului de seară.

Inhalt

 • Presentation ROFMA
 • Presentation VdS
 • Automatic fire protection systems from the point of view of fire brigades
 • Sprinkler systems: new developments in the guidelines VdS CEA 4001 for planning and installation
  • Including specific challenges for the protection of storeage and the use of ESFR- sprinklers
 • Major fire and reconstruction of a medium-sized sawmill
  • Causes and consequences, fire protection concept including sprinkler system, practical experience
 • Operational readiness of water extinguishing systems: experiences from third party inspections of sprinkler systems - from the first inspection up to “testing of old sprinkler systems”
 • Automatic water extinguishing systems from view of installer: maintenance, typical challenges and problems
 • Planning and installation of water mist systems – an overview of the revised VdS 3188 and international water mist regulations
 • Water Mist: Application Possibilities and Protection of an underground mass transport system
  • Protection goals and overall concept, challenges posed by
  • the architecture and user’s requirements
  • Fire testing for validation of a water mist system for this application: test method, fire tests and results
  • System realization

 • Prezentare ROFMA
 • Prezentare VdS
 • Sisteme automate de protecție împotriva incendiilor din perspectiva echipelor de pompieri
 • Sisteme de aspersoare: noi evoluții în liniile directoare VdS CEA 4001 pentru proiectare și instalare
  • Inclusiv provocările specifice pentru protecția depozitelor și folosirea aspersoarelor ESFR 
 • Incendiu major și reconstrucție a unui gater de dimensiuni medii 
  • Cauze și consecințe, protecția împotriva incendiilor, inclusiv sisteme de aspersoare, experiență practică 
 • Disponibilitatea operațională a sistemelor de stingere cu apă
 • Sisteme automate de stingere cu apă din perspectiva instalatorilor
 • Planificarea și instalarea sistemelor de stingere cu apă sub formă de ceață
 • Ceaţă de apă: posibilităţi de aplicare şi protejarea sistemului de transport subteran în comun
  • Obiectivele de protecție și conceptul general, provocările pe care le ridică arhitectura și cerințele utilizatorilor
  • Testarea la foc pentru validarea unui sistem cu apă sub formă de ceață pentru această aplicație
  • metodă de încercare, teste de incendiu și rezultate
  • Realizarea sistemului

Beginn & Ende

The conference starts at 08:30 h and ends 16:50 h.

Conferința începe la ora 08:30 și se încheie la 16:50.

nach oben
Top